Výroba rozvádzačov

Svojou činnosťou chceme hlavne osloviť spoločnosti, ktoré sa zaoberajú:
 • stavebníctvom
 • montážou elektrických zariadení pre technologické celky
 • montážou merania a regulácie (MaR)

  Hlavnou výrobnou činnosťou oddelenia je výroba rozvádzačov do 1000V, typového a atypického prevedenia, oceľoplechové, skriňové, pultové, pre občiansku, investičnú a individuálnu bytovú výstavbu, pre technologické zariadenia, pre meranie a reguláciu, pre ekologické stavby, rozvodné skrinky pre rôzne druhy napäťových a prúdových zdrojov ako aj oblasť elektroniky. Firma vlastní oprávnenie inšpektorátu práce na výrobu, montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení s napätím do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. Pracovníci firmy majú dlhoročnú odbornú prax a vzdelanie pre činnosť v uvedenej oblasti. Kvalitou, technickým riešením, a včasným termínom plnenia zákaziek chceme uspokojovať svojich partnerov. Firma trvalo investuje do progresívnych technológií a tak zaisťuje vysoký štandard výrobného procesu.

  Veríme, že naša ponuka Vás zaujme a že kvalitou, pružnosťou a výhodnými obchodnými podmienkami Vás presvedčíme o dlhodobej obchodnej spolupráci.

  Vyrábame všetky druhy rozvádzačov nízkeho napätia:
 • rozvádzače pre občiansku výstavbu,
 • rozvádzače priemyselné
 • rozvádzače pre čistiarne odpadových vôd
 • rozvádzače pre meraciu a regulačnú techniku (MaR)
 • rozvádzače pre administratívne, obchodné centrá
 • rozvádzače pre napájanie a riadenie technológií


 • Rozvádzač IP66/20 pre čistiareň odpadových vôd