Elektroinštalácie

Rozsah poskytovaných prác a služieb:
 • elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov
 • elektroinštalácie priemyselných objektov (čistiarne odpadových vôd a pod.)
 • elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných objektov
 • elektroinštalácie DEVI
 • montáž a rekonštrukcia bleskozvodov
 • montáž vykurovacej techniky a klimatizácií
 • domáce telefóny, video- vrátniky
 • meranie a regulácia
 • dodávka a montáž interiérových a exteriérových svietidiel
 • drobné opravy a údržba


 • Meranie, regulácia a rozvody
  k teplovodnému krbu a plynovému kotlu.
  Elektrická inštalácia pri rekonštrukcii.

  Elektrická inštalácia pri rekonštrukcii.