Dalšie činnosti  • Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov do 1000V bez nebezpečenstva výbuchu.

  • Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky.

  • Výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení

  • Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania

  • Montáž a opravy kancelárskej techniky a reprodukčnej techniky

  • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

  • Výroba a opravy elektrických šijacích strojov a prístrojov pre domácnosť